Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disagreeable
disagreeable
[,disə'gri:əbl]
tính từ
không thú vị, không vừa ý
khó chịu, gắt gỏng, cau có


/,disə'griəbl/

tính từ
khó chịu, không vừa ý
khó chịu, gắt gỏng, cau có (người)

Related search result for "disagreeable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.