Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
divagate
divagate
['daivəgeit]
nội động từ
đi lang thang, đi vớ vẩn
lan man ra ngoài đề, lạc đề


/'daivəgeit/

nội động từ
đi lang thang, đi vớ vẩn
lan man ra ngoài đề, chệch đề (nói viết)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "divagate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.