Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
domiciliation
domiciliation
[,dɔmisili'ei∫n]
danh từ
sự ở, sự định chỗ ở
(thương nghiệp) sự định nơi thanh toán


/,dɔmisili'eiʃn/

danh từ
sự ở, sự định chỗ ở
(thương nghiệp) sự định nơi thanh toán

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.