Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dreadfully
dreadfully
['dredfuli]
phó từ
kinh sợ, khiếp sợ, kinh khiếp
(thông tục) hết sức, rất đỗi, vô cùng, quá chừng
dreadfully tired
mệt quá chừng


/'dredfuli/

phó từ
kinh sợ, khiếp sợ, kinh khiếp
(thông tục) hết sức, rất đỗi, vô cùng, quá chừng
dreadfully tired mệt quá chừng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dreadfully"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.