Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dreary

dreary
['driəri]
Cách viết khác:
drear
[driə]
tính từ
tồi tàn, ảm đạm, buồn thảm, thê lương


/'driəri/ (drear) /driə/

tính từ
tồi tàn, ảm đạm, buồn thảm, thê lương

Related search result for "dreary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.