Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
driving force
driving+force
['draiviηfɔ:s]
danh từ
lực truyền, động lực


/'draiviɳfɔ:s/

danh từ
lực truyền, động lực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "driving force"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.