Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dropper

dropper


dropper

A dropper is used to drop liquids one drop at a time.

['drɔpə]
danh từ
ống thủy tinh ngắn, một đầu có một cái bầu nhỏ bằng cao su để đếm các giọt thuốc nước hoặc các chất lỏng khác; ống nhỏ giọt


/'drɔpə/

danh từ
ống nhỏ giọt

Related search result for "dropper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.