Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drubbing
drubbing
['drʌbiη]
danh từ
trận đòn đau
sự đánh bại không còn manh giáp


/'drʌbiɳ/

danh từ
trận đòn đau
sự đánh bại không còn manh giáp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "drubbing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.