Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dryad
dryad
['draiəd]
danh từ
(thần thoại,thần học) nữ thần cây, nữ thần rừng


/'draiəd/

danh từ
(thần thoại,thần học) nữ thần cây, nữ thần rừng

Related search result for "dryad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.