Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
embracer
embracer
[im'breisə]
Cách viết khác:
embraceor
[im'breisə]
như embraceor


/im'breisə/ (embracer) /im'breisə/

danh từ
kẻ gây áp lực (trái phép) đối với quan toà

Related search result for "embracer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.