Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exhale
exhale
[eks'heil]
động từ
bốc lên, toả ra
trút (cơn giận; hơi thở cuối cùng...); làm hả (giận); thốt ra (lời...)


/eks'heil/

động từ
bốc lên, toả ra
trút (cơn giận; hơi thở cuối cùng...); làm hả (giận); thốt ra (lời...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "exhale"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.