Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fagot
fagot
['fægət]
Cách viết khác:
fag
[fæg]
danh từ
bó củi
bó que sắt, bó thanh thép
món gan bỏ lò
động từ
bó thành bó


/'fægət/ (fag) /fæg/

danh từ
bó củi
bó que sắt, bó thanh thép
món gan bỏ lò

động từ
bó thành bó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fagot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.