Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fistula
fistula
['fistjulə]
danh từ
(y học) đường rò, lỗ rò


/'fistjulə/

danh từ
(y học) rò

tính từ (fistulous) /'fistjuləs/
(thuộc) đường rò

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fistula"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.