Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fitter
fitter
['fitə]
danh từ
thợ lắp ráp (máy)
người thử quần áo (cho khách hàng)


/'fitə/

danh từ
thợ lắp ráp (máy)
người thử quần áo (cho khách hàng)

Related search result for "fitter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.