Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fizzy

fizzy
['fizi]
tính từ
sủi bọt, có ga
fizzy orangeade
nước cam có ga


/'fizi/

tính từ
xèo xèo; xì xì

Related search result for "fizzy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.