Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forester
forester
['fɔristə]
danh từ
cán bộ lâm nghiệp; nhân viên quản lý rừng
người sống ở rừng
chim rừng, thú rừng


/'fɔristə/

danh từ
cán bộ lâm nghiệp; nhân viên quản lý rừng
người sống ở rừng
chim rừng, thú rừng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forester"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.