Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
french/frentʃ/

tính từ
(thuộc) Pháp !to take French leave
đánh bài chuồn

danh từ
tiếng Pháp
(the French) nhân dân Pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "french"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.