Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
full stop
full+stop
['ful'stɔp]
danh từ
(ngôn ngữ học) dấu chấm


/'ful'stɔp/

danh từ
(ngôn ngữ học) dấu chấm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "full stop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.