Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grubbiness
grubbiness
['grʌbinis]
danh từ
tình trạng bẩn thỉu, tình trạng bụi bậm; tình trạng lôi thôi lếch thếch; tình trạng dơ dáy
tình trạng có giòi


/'grʌbinis/

danh từ
tình trạng bẩn thỉu, tình trạng bụi bậm; tình trạng lôi thôi lếch thếch; tình trạng dơ dáy
tình trạng có giòi

Related search result for "grubbiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.