Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hành lýnoun
baggage; luggage

[hành lý]
baggage; luggage
Xe đẩy hành lý
Luggage trolley
Hành lý của ông nặng quá trọng lượng quy định
Your luggage is overweight
Nếu hành lý nặng quá trọng lượng quy định thì phải trả thêm tiền
You have to pay extra/a supplement for excess baggageGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.