Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
florist

florist
['flɔrist]
danh từ
người bán hoa
người trồng hoa
người nghiên cứu hoa


/florist/

danh từ
người bán hoa
người trồng hoa
người nghiên cứu hoa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.