Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hash house
hash+house
['hæ∫haus]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn rẻ tiền


/'hæʃhaus/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn rẻ tiền

Related search result for "hash house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.