Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hollowness
hollowness
['hɔlounis]
danh từ
sự rỗng
sự lõm sâu, sự trũng vào
sự rỗng tuếch
sự giả dối, sự không thành thật


/'hɔlounis/

danh từ
sự rỗng
sự lõm sâu, sự trũng vào
sự rỗng tuếch
sự giả dối, sự không thành thật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hollowness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.