Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
huffiness
huffiness
['hʌfinis]
Cách viết khác:
huffishness
['hʌfi∫nis]
danh từ
sự cáu kỉnh, sự gắt gỏng


/'hʌfinis/

danh từ
(như) huffishness
tính kiêu kỳ, tính kiêu căng, tính ngạo mạn

Related search result for "huffiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.