Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impart
impart
[im'pɑ:t]
ngoại động từ
truyền đạt, kể cho hay, phổ biến
to impart news
phổ biến tin tứcbáo tin, truyền

/im'pɑ:t/

nội động từ
(pháp lý) dàn xếp với nhau người toà án

ngoại động từ
truyền đạt, kể cho hay, phổ biến
to impart news phổ biến tin tức
cho, chia phần cho

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.