Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inflict
inflict
[in'flikt]
ngoại động từ (+ on, upon)
nện, giáng (một đòn); gây ra (vết thương)
bắt phải chịu (sự trừng phạt, thuế, sự tổn thương...)


/in'flikt/

ngoại động từ ( on, upon)
nện, giáng (một đòn); gây ra (vết thương)
bắt phải chịu (sự trừng phạt, thuế, sự tổn thương...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inflict"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.