Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
limpid
limpid
['limpid]
tính từ
trong trẻo, trong suốt
sáng sủa, rõ ràng


/'limpid/

tính từ
trong, trong trẻo, trong suốt, trong sáng
sáng sủa, rõ ràng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "limpid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.