Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lucullan
tính từ, cũng lucullian
xa hoa; lộng lẫy, thịnh soạn
a lucullan feast bữa tiệc thịnh soạnlucullan
[lu:'kʌlən]
tính từ, cũng lucullian
xa hoa; lộng lẫy, thịnh soạn
a lucullan feast
bữa tiệc thịnh soạn


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.