Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manner

manner
['mænə]
danh từ
cách, lối, thói, kiểu
in this manner
theo cách này
dáng, vẻ, bộ dạng, thái độ, cử chỉ
there is no trace of awkwardness in his manner
không có một chút gì là vụng về trong thái độ của anh ta
(số nhiều) cách xử sự, cách cư xử
bad manners
cách xử sự xấu, cách cư xử không lịch sự
to have no manners
thô lỗ, không lịch sự chút nào
(số nhiều) phong tục, tập quán
according to the manners of the time
theo phong tục của thời bây giờ
lối, bút pháp (của một nhà văn, hoạ sĩ...)
a picture in the manner of Raphael
một bức tranh theo lối Ra-pha-en
loại, hạng
what manner of man is her boy-friend?
bạn trai của cô ta thuộc hạng người nào?
comedy of manners
hài kịch châm biếm xã hội
all manner of somebody/something
tất cả mọi loại người/vật nào
bedside manner
cách cư xử của bác sĩ đối với bệnh nhân
in a manner of speaking
trong chừng mực nào đó; theo khía cạnh nào đó
not by any manner of means/by no manner of means
chẳng chút nào
as/as if to the manner born
cứ như là thành thạo lắmphương pháp, hình ảnh, tác động

/'mænə/

danh từ
cách, lối, kiểu
in

danh từ
cách, lối, thói, kiểu
in (after) this manner theo cách này
in a manner of speaking (từ cổ,nghĩa cổ) có thể nói là, có thể cho là
dáng, vẻ, bộ dạng, thái độ, cử chỉ
there is no trace of awkwardness in one's manner không có một chút gì là vụng về trong thái độ của mình
(số nhiều) cách xử sự, cách cư xử
bad manners cách xử sự xấu, cách cư xử không lịch sự
to have no manners thô lỗ, không lịch sự chút nào
(số nhiều) phong tục, tập quán
according to the manners of the time theo phong tục của thời bây giờ
lối, bút pháp (của một nhà văn, hoạ sĩ...)
a picture in the manner of Raphael một bức tranh theo lối Ra-pha-en
loại, hạng
all manner of people tất cả các hạng người !by all manner of mean
(xem) means !by no manner of means
(xem) mean !in a manner
theo một cách hiểu nào đó; ở mức độ nào đó !to the manner born
bẩm sinh đã quen (với cái gì, làm gì...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "manner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.