Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meaty
meaty
['mi:ti]
tính từ
giống như thịt; có nhiều thịt
quan trọng; có ý nghĩa


/'mi:ti/

tính từ
có thịt; nhiều thịt
(nghĩa bóng) súc tích (văn); có nội dung, phong phú

Related search result for "meaty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.