Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
merry andrew


/'meri'ændru:/

danh từ
anh hề; người pha trò (phụ tá của lang băm, hoặc trong gánh hát rong)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "merry andrew"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.