Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
newsy
newsy
['nju:zi]
tính từ
(thông tục) lắm tin, nhiều tin
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) em bé bán báo


/'nju:zi/

tính từ
(thông tục) lắm tin, nhiều tin

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) em bé bán báo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "newsy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.