Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oblation
oblation
[ou'blei∫n]
danh từ
lễ dâng bánh cho thượng đế
đồ cúng
sự hiến (tài sản) cho tôn giáo


/ou'bleiʃn/

danh từ
lễ dâng bánh cho thượng đế
đồ cúng
sự hiến (tài sản) cho tôn giáo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "oblation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.