Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overshine
overshine
[,ouvə'∫ain]
ngoại động từ overshone
sáng hơn
lộng lẫy hơn, huy hoàng hơn
giỏi hơn, trội hơn


/'ouvə'ʃain/

ngoại động từ overshone
sáng hơn
lộng lẫy hơn, huy hoàng hơn
giỏi hơn, trội hơn

Related search result for "overshine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.