Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oxford bags
oxford+bags
['ɔksfɔ:d bægz]
danh từ số nhiều
quần rộng


/'ɔksfədbægz/

danh từ số nhiều
quần rộng

Related search result for "oxford bags"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.