Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oxford blue
oxford+blue
['ɔksfɔ:d blu:]
danh từ
màu xanh Ôc-phớt, màu xanh da


/'ɔksfədblu:/

danh từ
màu xanh Ôc-phớt, màu xanh da

Related search result for "oxford blue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.