Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
packaging
danh từ
bao bìpackaging
['pækidʒiη]
danh từ
xem packing 1, 2
cách thức giới thiệu cái gì đó (một lời đề nghị, một sản phẩm...) hoặc người nào đó (một ứng cử viên, một tác giả...) cho công chúng biết


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "package"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.