Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papery
papery
['peipəri]
tính từ
như giấy; mỏng như giấy
wrinkled, papery skin
da nhăn nheo như giấy


/'peipəri/

tính từ
như giấy; mỏng như giấy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "papery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.