Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patty


/'pæti/

danh từ

cái chả nhỏ; chả bao bột nhỏ

kẹo viên dẹt


Related search result for "patty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.