Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pawpaw
pawpaw
['pɔ:pɔ:]
Cách viết khác:
papaw
[pə'pɔ:]
như papaw


/pə'pɔ:/ (papaya) /pə'paiə/

danh từ
cây đu đủ
quả đu đủ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pawpaw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.