Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
per cent
per+cent
[pə'sent]
xem percent


/pə'sent/

danh từ
phần trăm
three per_cent ba phần trăm

Related search result for "per cent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.