Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peridot
peridot
['peridɔt]
danh từ
(khoáng chất) Periđot


/'peridɔt/

danh từ
(khoáng chất) Periđot

Related search result for "peridot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.