Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
photochrome
photochrome
['foutəkroum]
danh từ
tấm ảnh màu


/'foutəkroum/

danh từ
tấm ảnh màu

Related search result for "photochrome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.