Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phylum


/'failəm/ (phyla)

/'failə/

danh từ số nhiều

(sinh vật học) ngành (đơn vị phân loại)


Related search result for "phylum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.