Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pile-driver
pile-driver
['pail,draivə]
danh từ
máy để đóng cọc (vào đất)


/'pail,draivə/

danh từ
máy đóng cọc

Related search result for "pile-driver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.