Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngựa người


[ngựa người]
(mỉa) Rickshaw-driver (thời thuộc Pháp).(mỉa) Rickshaw-driver (thời thuộc Pháp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.