Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
love-affair
love-affair
['lʌvə'feə]
danh từ
chuyện yêu đương, chuyện tình


/'lʌvə,feə/

danh từ
chuyện yêu đương, chuyện tình

Related search result for "love-affair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.