Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
low-carbon
tính từ
có hàm lượng các bon thấplow-carbon
['lou,ka:bən]
tính từ
có hàm lượng các bon thấpGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.