Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
florentine
florentine
['flɔrəntain]
tính từ
(thuộc) thành phố Flơ-ren-xơ
danh từ
người dân Flơ-ren-xơ
lụa flơrenxơ (một loại lụa chéo)


/florentine/

tính từ
(thuộc) thành phố Flơ-ren-xơ

danh từ
người dân Flơ-ren-xơ
lụa flơrenxơ (một loại lụa chéo)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.