Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irishman
irishman
['aiəri∫mæn]
danh từ
người Ai-len


/'aiəriʃmən/

danh từ
người Ai-len

Related search result for "irishman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.